මට අමිලගෙන් නැහැයි කියලා අන්තර්ජාලයේ මඩක් යනවා - තේජා ජයවර්ධන

Wednesday, June 03, 2020 0 Comments

ටෙලි නාට්‍ය නළු අමිල අබේසේකරගේ බිරිය ගුවන් සේවිකා තේජා ජයවර්ධන සම්බන්ධයෙන් පැතිර යන අසත්‍ය ආරංචියක් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ප්‍රසිද්ධියේ කතා කිරීමට තීරණය කර තිබේ.
දෙන්නාගේ විවාහයේ දරුවන් ප්‍රමාදවීම මුල් කරගෙන
  Read More>>