මාස තුනකින් එළියට බැස්සේ නැහැ - කංචනා මෙන්ඩිස්

Sunday, June 14, 2020 0 Comments

එංගලන්තයට යාමට පෙර අන්තිමට මම රඟපෑම් සුදත් රෝහණයගේ ගිරිකුළ නාට්‍යයේ. එහි රඟපෑවෙ 2013දී. එය විකාශය වුණේ 2018 දී රාජ්‍ය සම්මාන උළෙලේදී හොඳම නිළිය ලෙස එහි රඟපෑ චරිතයට සම්මානය ලැබුණේ මට. එහි රපෑවට පස්සෙ 2014 දී එංගලන්තයේ පදිංචියට ගියා. කාංචනා මෙන්ඩිස් එංගලන්තයේ සිට අතීතය ආවර්ජනය කරන්නේ එලෙසිනි. එංගලන්තයේ සිට දිවි ගෙවන විදිය ගැන

  Read More>>