ලංකාවෙන් ඉන්දියාවට ගිය සාරි වෙළෙන්දාට කොරෝනා

Wednesday, June 10, 2020 0 Comments

යාපනය ඉනුවිල් නවාලි ප්‍රදේශයේ රැඳි සිටමින් සාරි වෙළඳාමේ නිරතවූ ඉන්දියානුවෙකුට ඉන්දියාවට ගිය
පසු කොරෝනා  වයිරසය වැළඳීම හේතුවෙන්
  Read More>>