පසිඳු හිරුෂාන් සුවය ලබා රෝහලින් පිටවේ

Thursday, June 11, 2020 0 Comments

සුගිය කාලයේ මාධ්‍ය තුළ විශාල කථාබක් ඇති කළ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේදී ටයරයක් හිස මතට පෙරළීමේ අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් නිසා අනතුරකට ලක්වී හිසට බරපතල තුවාල ලබා මාස 03 කට
අධික කාලයක් රෝහල් ගතව සිටි පසිදු හිරුෂාන් ශිෂ්‍යයා සම්පුර්ණ සුවය ලබා කොළඹ ජාතික රෝහලෙන් අද පිටත්ව ගොස්ව තිබේ.
පසුගිය කාලයේ ඔහු අසාධ්‍යව සිටි අතර ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ඔහුගේ තත්වය
  Read More>>