බොල්ගොඩ ගඟට යුවළක් සිටි කාරය වැටී කාන්තාව මරුට

Thursday, June 11, 2020 0 Comments


පානදුර හිරණ බොල්ගොඩ ගග අසල නතර කර තිබූ මෝටර් රථයක් බොල්ගොඩ ගගට වැටී කාන්තාවක් මියගොස් ඇතැයි පානදුර දකුණ පොලිසිය කියයි .

මියගොස් ඇත්තේ පානදුර ගල්තුඩේ පදිංචි 28 හැවිරිදි කාන්තාවකි.

  Read More>>