ඉන්ටර්ඩික්ට් කළ ලංකා බැංකු සේවකයා යළි ගන්නැයි ජනපති අත්සන හොරට ගැසූ ලිපියක්

Thursday, June 04, 2020 0 Comments

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ අත්සන සහිත කූඨ ලේඛන ව්‍යාජ ලෙස සකස් කල සැකකරුවෙකු එම අත්සන සහිත ලිපි ශීර්ෂ භාවිතයට ගෙන ලංකා බැංකුවේ සේවයෙන් අස්කළ තැනැත්තෙකු නැවත සේවයේ පිහිටුවීම සඳහා යොදා ගත් උත්සාහයක් නිසා ඔහුව අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමට පොලිසිය කටයුතු කර තිබේ.
  Read More>>