රාජ්‍ය ආයතනවල කෝවිඩ් සෞඛ්‍ය උපදෙස් නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නෑලු

Tuesday, June 16, 2020 0 Comments

බොහෝ රාජ්‍ය ආයතනවල කෝවිඩි-19 සෞඛ්‍ය උපදෙස් නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවන බව රාජ්‍ය පළාත්  රජයේ වෘත්තීය සමිතිය සදහන් කරයි. අත් සේදීමේදී විෂබීජ නාශක දියර වර්ග භාවිත කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කළද, බොහෝ රාජ්‍ය ආයතනවල ඒ සදහා සබන් වර්ග භාවීත කරන බව
  Read More>>