හෝර්ටන්තැන්න සීමාවේ අමානුෂික ලෙස සුනඛයන් බැඳ තැබු පුද්ගලයෙක්

Monday, June 29, 2020 0 Comments

හෝටන්තැන්න ජාතික වනෝද්‍යානයේ නැගෙනහිර සීමාවේ උඩුවේරිය වතුයායේ වගා බිමක සතුන් පලවා හැරීම සඳහා අමානුෂික ලෙස කම්බිවලින් සුනඛයන් ගැට ගසන ලද හා එම වගා බිම අවට වන සතුන් දඩයම් කර ගැනීමේ අරමුණින් මදු අටවන ලද පුද්ගලයෙකු පසුගියදා (26දා) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇපමත මුදාහැරී බව
  Read More>>