ඉන්දීය ටික්ටොක් තාරකාවක් දිවිනසාගෙන

Saturday, June 27, 2020 0 Comments


ඉන්දියාවේ ළාබාල ටික්ටොක් තාරකාවකගේ අභාවය ඊයේ වාර්තාවිය. තමන්ගේ කෙටි වීඩියෝ අංග කාටත් පෙනෙන සේ ඇතුළත් කළ හැකි මොබයිල් ෆොන් යෙදුමක් වන ටික්ටොක් මිලියන 1.8 ක රසික පිරිසක් සිටින 17 හැවිරිදි
  Read More>>