පොලිස් පරීක්ෂිකා වරුණි ඇතුළු විශිෂ්ට ක්‍රියාවන් සිදු කළ නිලධාරීන් ඇගයේ

Saturday, June 27, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ විශිෂ්ඨ රාජකාරි ඉටු කරන ලද පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා මුදල් ත්‍යාග සහ
පොලිස්පති ප්‍රශංසා පිරිනැමීමේ උත්සවයක් ඊයේ (26) ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. ආරක්‍ෂක ලේකම් මේර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතාගේ
  Read More>>