මාස දෙකකට පසු රට ඇරියත් තාම ඔක්කොම වැඩ පටන්ගෙනද? විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් ගැන විමසුමක්

Monday, June 01, 2020 0 Comments

මාස දෙකකට වැඩි කාලයක් පුරා පැනවී තිබූ ඇඳිරි නීතිය පසුගිය සතියේදී ලිහිල් කිරීමෙන් පසුව බලධාරීන් විසින් නියම කර තිබෙන සෞඛ්‍යාරක්ෂිත මඟ පෙන්වීම්වලට ඇලී සිටිමින් එදිනෙදා වැඩකටයුතු සිදු කරගැනීම සඳහා නිවෙස්වලින් පිටත් වීමට මහජනතාවට අවස්ථාව උදා විය.
මාර්තු මාසයේ සිට දින නියමයක් නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වූ ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කරන ලද මෙම සතිය කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවලට ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක් විය.
ජන ජීවිතය යථාවත් කිරීමේ මුල් අදියර ලෙස ඇඳිරි නීතිය පැවතියදීම මැයි 11වන දින
  Read More>>