එජාපයටවත් සමගි ජන බලවේගයටවත් මම නෑ: එක්වරක් නගරාධිපතිකම දරා සමුගන්නවා -රෝසි සේනානායක

Thursday, June 04, 2020 0 Comments

හජන ඡන්දයෙන් තේරී පත් වූ තමා කිසි ලෙස කොළඹ නගරාධිපති ධුරයෙන් ඉවත් කළ නොහැකි බව රෝසි සේනානායක මහත්මිය පැවසුවාය.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නීති රෙගුලාසිවලට කිසි දිනෙක
  Read More>>