ප්‍රියංකා චොප්රා සහ නික් ජොනාස් ඇමරිකාවේ කල්ලන් වෙනුවෙන් පෙනීසිටී

Thursday, June 04, 2020 0 Comments


ප්‍රියංකා චොප්රා සහ නික් ජොනාස් ජාතිවාදයට එරෙහි සටනට එක්වීම සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනා විවිධ මත පළ කර තිබුණි. එක්සත් ජනපදයම ජාතිවාදය හේතුවෙන් මේ වන විට මහත් කැළඹීමකට පත් ව ඇති බව අපි දනිමු. මෙවන් වාතාවරණයක් තුළ Black Lives Matter ව්‍යාපාරයට සහයෝගය දැක්වීම සහ
  Read More>>