අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් පාරෙන් ඉවත් කිරීමේ සාකච්ඡා

Tuesday, June 16, 2020 0 Comments

අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් සේවාව අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සාකච්ඡාවෙමින් පවතින බව මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ගාමිණි සෙනෙවිරත්න පවසයි.
  Read More>>