පොළොන්නරුවෙ කපුටො බිමට පතිතවෙලා

Tuesday, June 16, 2020 0 Comments

පොලොත්තරුව වැලිකන්ද නෙලුවැව ගම්මානය පුරා අනපේක්ෂිත අයුරින් ඊයේ 15. වැනි දින කපුටන් විශාල වශයෙන් මියගොස් තැනින් තැන වැටී ඇති බව ගම්වාසීහු පවසති. නෙලුවැව ගම්මානයේ ස්ථාන කීපයක ඊයේ (15 වැනිදා) උදෑසන මියගිය කපුටන් 15 දෙනකුගේ පමණ සිරුරු හමුවූ බව ගම්වාසීහු වැඩිදුරටත් සඳහන්
  Read More>>