🔥 හෙට (6) සිට දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය රෑ 11 උදේ 4 අතර පමණි

Friday, June 05, 2020 0 Comments

හෙට( 06 ) සිට දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු ක්‍රියාත්මක වන්නේ රාත්‍රී 11.00 සිට අලුයම 4.00 දක්වා පමණක් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.

  Read More>>