මෙරට කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 2000 ඉක්මවයි

Wednesday, June 24, 2020 0 Comments

කොරෝනා ආසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 2001  ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.
  Read More>>