මැතිවරණය අගෝස්තු 08? – තීරණය අද

Wednesday, June 03, 2020 0 Comments

ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ගැන අද (03දා) රැස්වී තීරණය කිරීමට නියමිත බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව එහි සභාපති මහින්ද දේශප්‍රියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (02 වැනිදා) පස්වරුවේද රැස්වී ඉදිරි මැතිවරණයේ කටයුතු සම්බන්ධව සාකච්ඡා කළේය.

  Read More>>