ඉහල කොත්මලේ ජලාශයට පැන්න තරුණිය බේරුණත් - බේරන්න පැන්න පුද්ගලයා ජිවිතක්ෂයට

Thursday, May 21, 2020 0 Comments

සියදිවි හානිකර ගැනීමට ඉහළ කොත්මලා ජලාශයට පනින ලද තරුණියක ‌බේරා ගැනීමට උත්සාහ ගන්නා ලද තරුණයෙකු ජලයේ ගිලී අද (21දා) අතුරුදහන්ව ඇතැයි තලවකැලේ පොලීසිය පවසයි. එම අනතුර පෙ.ව.10.30 පමණ සිදුවී තිබේ.

  Read More>>