කොරෝනා මැද අම්ෆාන් ඉන්දියාව හා බංගලාදේශය වෙත දැඩි හානියක් කරයි

Thursday, May 21, 2020 0 Comments


ඉන්දියාවේ බටහිර බෙංගාලය ආශ්‍රිතව ඊයේ (20දා) පස්වරු 5.00ට පමණ අම්ෆාන් සුපිරි සුළි කුණාටුව ඇතුළු වී තිබුණේ දරුණු සුළං සහ දැඩි වර්ෂාවක්ද ඇති කරමිනි.  වර්ෂ 1999න් පසුව බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිතව වාර්තා වූ පළමු වැනි සුපිරි සුළි කුණාටුව ලෙසද අම්ෆාන් සැලකෙයි. එක්සත් ජනපද ඒකාබද්ධ සුළි සුළං අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානයට අනුව,
  Read More>>