අල්ලපු ගෙදරට යනවා කී දැරියන් දෙන්නාගේ සිරුරු මැණික් පතලින් හමුවූ හැටි මව කියයි

Thursday, May 21, 2020 0 Comments

ළහැර, කන්තලේ යාය ප්‍රදේශයේදී නිවෙසට ආසන්නයේ තිබූ ජලය පිරුණු මැණික් පතලකට ඇද වැටී මියගිය එකම පවුලේ කුඩා දැරියන් දෙන්නාගේ මරණ පරික්ෂණයේදී ඔවුන් දෙදෙනාගේ මව වන බුලුවල දේවයලාගේ නිශාන්ති චන්දිමා  වීරසිංහ (35) මහත්මිය සාක්කි දෙමින් මෙසේ කියා සිටියාය.
මේ මිය ගොස් සිටින්නේ මාගේ වැඩිමහල් දියණිය වන නෙතුලි සහ දෙවැනි දුව වන සිතුලි යන දෙදෙනායි. මේ දෙදෙනාට
  Read More>>