🔥 ආධාර බෙදීමක් අතරතුර තෙරපී මාලිගාවත්තේ කාන්තාවන් 3 ක් මරුට

Thursday, May 21, 2020 0 Comments

2.20pm
අද (21) මාලිගාවත්ත ප්‍රදේශයේදී පුද්ගලයෙකු සිදු කළ පෞද්ගලික ආධාර බෙදීමක් අතරතුරදී  තෙරපීමකින් කාන්තාවන් 3 දෙනෙකු ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව
  Read More>>