බත් පැකට් ෂොට් ඊට්ස් කොත්තු සියලු කඩ කෑම මිල හෙට සිට ඉහළට

Monday, May 25, 2020 0 Comments


හෙට සිට සියලු බේකරි නිෂ්පාදන හා ආහාර මිල ඉහළ යන බව ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති අසේල සම්පත් දන්වා සිටී. පොල්තෙල් මිල දෙගුණයකින් ඉහළයාමත්
  Read More>>