දුරස්ථභාවය වෙනුවෙන් එයාර් ඉන්දියා යානා මැද අසුන ඉවත්කිරීමේ යෝජනාව අධිකරණයට

Monday, May 25, 2020 0 Comments

විදේශගත රට වැසියන් ගෙන්වා ගැනීමේ කාර්යයේ යෙදී සිටින එයාර් ඉන්දියා ගුවන් ගමන් වලදී යානාවන්හි මැද අසුනෙන් ඉවත් කිරීම එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විභාගයට ලක් කරන නඩුවක් දක්වා දුරදිග ගොස් තිබේ. මෙයට හේතුවී ඇත්තේ සෞඛ්‍ය අංශ මගින් දුරස්ථභාවය සම්බන්ධයෙන් දක්වා ඇති කොන්දේසිය.
  Read More>>