නිවසේ රැඳී සිටීම එපා වෙන දෙයක් වෙලාද? සමාජ හුදෙකලාව මොළයට සිදු කරන බලපෑම

Sunday, May 24, 2020 0 Comments

ට පුරා පවතින ඇඳිරි නීතිය Covid-19 පාලනය කිරීම උදෙසා වැදගත් පියවරක් වුවද නිවසේ රැඳී සිටීම අපට මෙතරම් අපහසු වන්නේ මන්ද? නිවසේ රැඳී සිටීමෙන් අත් වන ප්‍රතිඵල මොනවාද? මේ සම්බන්ධයෙන් BBC focus science සඟරාවේ විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කර තිබේ.
“නිවසේම රැඳී සිටින්න”, “ඔබේ මිතුරන්ව සහ නෑදෑ හිතවතුන්ව මුණගැසීමට යෑමෙන් වළකින්න,” “ඔවුන් ඔබව මුණගැසීමට පැමිණීම වළක්වන්න.” බැලු බැල්මට මෙැවැනි උපදෙස් පිළිපැදීම එතරම් අභියෝගාත්මක ඒවා බව පෙනෙන්න නැතත්
  Read More>>