ඇමරිකාව කොරෝනා මරණ ලක්ෂයට කිට්ටුවී නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස් මුල්පිටුවේ වෙනස

Sunday, May 24, 2020 0 Comments

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව හෙට දිනය වනවිට ලක්ෂය ඉක්මවනු ඇතැයි පුරෝකථනය වී ඇත. මේ වනවිට 98740 ක් වන එම අගය මරණ සිදුවූ රටාව අනුව පැය
  Read More>>