සේවකයින්ට නිවසේ සිට වැඩ කරන්න පාස්වර්ඩ් දුන් පසු ටෙලිකොම් අභ්‍යන්තරයට සයිබර් ප්‍රහාරයක්

Monday, May 25, 2020 0 Comments

ලෝක ව්‍යාප්ත තර්ජනයක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන ‘සොඩ්නොකිබ්’ නමැති කප්පම් මෘදුකාංගය යොදා එල්ල කළ සයිබර් ප්‍රහාරයක් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ අභ්‍යන්තර ජාලයට එල්ල වී ඇතැයි වාර්තාවේ.
සයිබර් ප්‍රහාරය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ පාරිභෝගික සේවා ද ඇනහිට ඇත.
මේ අනුව 1212 සහ 0112121212 යන පාරිභෝගික සේවා දුරකථන අංකයන්ද 23, 24 දෙදින ක්‍රියාත්මක නොවූ අතර මේ නිසා
  Read More>>