හෙට ප්‍රයිවෙට් බස් සාමාන්‍ය පරිදි ධාවනය කරන්න බෑ - බස් ගැමුණු කියයි

Monday, May 25, 2020 0 Comments

අගහරුවාදා (26) කොළඹ ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කළත් පෞද්ගලික බස් රථ ධාවනය සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කළ නොහැකි යැයි ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා ඊයේ (24දා) පැවසීය.
රජය කොළඹ ගම්පහ හැර  අන්තර් පළාත් අතර බස් ධාවනයට අවසර දුන්නත් කොළඹ ධාවනය සීමාවීම නිසා
  Read More>>