ඩිජිටල් මාධ්‍යයෙන් දුම්රිය වෙන් කිරීමේ සැලැස්ම දුම්රිය මගීන්ට ගෝචර නොවුණු හැටි

Friday, May 22, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතය මධ්‍යයේ පනවනු ලැබූ නීති රීති යටතේ පසුගිය සති අග වනතුරු දුම්රිය ධාවනය සිදුවූයේ පෙර ඊමේල් හරහා වෙන්කරන ලද මගීන්ගේ ලැයිස්තු සලකා බැලීමෙනි. නමුත් මේ සතියේදී එය කාර්යාල හැඳුනුම් පත රැගෙන එන ඕනෑම මගියෙකුට ලෙස වෙනස් කෙරිණි.
මෙම ඩිජිටල් ක්‍රමවේදය දුම්රිය මගීන්ට කෙතරම් ගෝචර වුණිද යන්න ගැටලුකාරීය. පෙර නොවූ විරූ මෙම නව ක්‍රමවේදයට මගීන් දක්වා තිබෙන ප්‍රතිචාර විවිධාකාරය.
මැයි 11 දින සීමිත කාර්යමණ්ඩලයක් සහිතව නැවත වැඩ ඇරඹීම සඳහා
  Read More>>