කොම්පඤ්ඤ වීදියේ ගින්නකින් නිවසක් විනාශයි

Friday, May 22, 2020 0 Comments

කොළඹ, කොම්පඤ්ඤ වීදිය, කුමාරන් රත්නම් මාවතේ පිහිටි නිවසක අද(22) දහවල් ඇති වූ ගින්නකින් එම නිවස සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී තිබේ.
  Read More>>