සංගීතඥ වික්ටර් රත්නායක පෞද්ගලික රෝහලක දැඩි සත්කාර ඒකකයේ

Thursday, May 21, 2020 0 Comments

ප්‍රවීණ සංගීතඥ වික්ටර් රත්නායක මහතා පෞද්ගලික රෝහලක දැඩි සත්කාර ඒකකයේ, ප්‍රතිකාර ලබන බව ඔහුගේ පුත් ලෙලුම් රත්නායක වීඩියෝවක පෙනී සිටිමින් තහවුරු කර තිබේ. ඔහු පැවසුවේ තම පියාගේ වකුගඩු වල ඇතිවූ ආබාධ තත්වයක් හා හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා ලක්ෂණ හේතුවෙන් රෝහල් ගත කර ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කළ බවයි.
තමා පියා බැලීමට වරක් ගිය බවත් දෙවැනි වර යාමට උත්සාහ කරද්දී
  Read More>>