බන්දුල ගෙනා විශාලතම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ ව්‍යාපෘතිය අගමැති මහින්ද අත්හිටුවයි

Thursday, May 21, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ  ජ්‍යේෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අතර අද (21) අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි.

  Read More>>