හොංකොං පුරා නොමිලේ මුහුණු ආවරණ බෙදන වෙන්ඩින් මැෂින්

Thursday, May 21, 2020 0 Comments

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන අටක සහාය ඇතිව හොංකොංහි ධනවත් ව්‍යාපාරිකයෙකු එරට දිස්ත්‍රික් දහඅට පුරා නොමිලේ මුහුණු ආවරණ මිලියන දහයක් ලබා දීමට අපේක්ෂා කර ඇත. මොහු නමින් ඒඩ්‍රියන් චෙන් නම් ධනවත් ව්‍යාපාරිකයෙකි. ඒඩ්‍රියන් විසින් දියත් කරන ලද නව වැඩපිළිවෙලෙහි එක් අදියරක් ලෙස මෙසේ
  Read More>>