මොණරාගලදී දැරියක මුදලට විකිණූ පෙම්වතා සහ හෝටල් කළමණාකරු අත්අඩංගුවට

Friday, May 22, 2020 0 Comments

අවුරුදු 17ක බාල වයස්කාර දැරියක ලැගුම්හලක රදවාගෙන අපයෝජනයට ලක් කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් මොණරාගල ප්‍රදේශයේදී සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙයි.
  Read More>>