මහමැතිවරණය පැවැත්වීමට එරෙහි පෙත්සම විමසීම ලබන සතියට කල් යයි

Friday, May 22, 2020 0 Comments

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම සහ මහමැතිවරණය පැවැත්වීමට එරෙහිව ගොනු කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් වැඩිදුර සලකා බැලීම මැයි මස 26 දිනට කල් තැබීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද (22) නියෝග කළා.
  Read More>>