ඊයේ 22 සිට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර රැසකට මාස 06 කට බදු

Saturday, May 23, 2020 0 Comments

රිප්පු, අර්තාපල්, රතු ලූණු, සුදු ලූණු, මිරිස්, සැමන්, සීනි, යෝගට් ඇතුළු භාණ්ඩ වර්ග රැසකට ඊයෙ 22 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විශේෂ වෙළද භාණ්ඩ බද්දක් පනවා ඇති බව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News