ගෝල්ෆේස් කෝර්ට්හිදී මියගිය පුද්ගලයාගේ මරණයත් සමග තවත් අභිරහස් සිදුවීම් පෙළක්

Wednesday, February 06, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News