ආපන ශාලාවේ වැඩට සිටි සෝනියාට පෙම් කළ රජිව් ගාන්ධි

Saturday, January 12, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News