මියගිය අංගොඩ ලොක්කාට පින් පමුණුවන්නැයි සැඟවුණු පාතාලයකුගෙන් ඉල්ලීමක්

Tuesday, August 04, 2020 0 Comments

 ඉන්දියාවේ කොයිම්බතූර්වලදී මරණයට පත්වූ බව කියන ශ්‍රී  ලංකාවේ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවකු වූ
ලසන්ත චමින්ද පෙරේරා නොහොත් අංගොඩ ලොක්කාට පින් පැමිණවීම සඳහා අංගොඩ හන්දියේ උත්කර්ෂවත්
  Read More>>