‘ඔයාලා කව්ද’ කියා සනත් – මුරලි දෙදෙනාගෙන් අසති

Monday, August 03, 2020 0 Comments

සිය බාල සහෝදරයා වන මුත්තයියා ප්‍රභාකරන්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට සහයෝගය දෙමින් මේ දිනවල නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ විවිධ නගර වලට යමින් සිටින මුත්තයියා මුරලිදරන් සහ සනත් ජයසූරිය දෙදෙනාගෙන් කිසියම් පිරිසක් “ඔයාලා කව්ද” කියා විමසා තිබේ. මැතිවරණ රැස්වීමකට සහභාගි වීම සඳහා බගවන්තලාව ප්‍රදේශයට යමින් සිටියදී
  Read More>>