මාලනීගේ චරිතයට මුල්වූ මරුසිරාගේ බිරිය ඇත්ත රන් මැණිකා මියයයි

Tuesday, August 04, 2020 0 Comments

මීට දශක පහකට පමණ ඉහතදී අසාධාරණයට එරෙහිව සටන්වදින බව පවසමින් ලංකාව හෙල්ලූ මරු සිරා (ඩී.ජේ.සිරිපාල) සිදු කළ ඝාතන හා ආශ්‍රිත කතා පුවත් ජනමාධ්‍ය තුළ අතිශය ප්‍රකට විය. එහිදී මරුසිරාගේ ඇත්තම බිරිය රන්මැණිකා ගැනද පුවත් මැවුණ අතර පසු කලෙක 'සිරිපාල හා රන්මැණිකා' නමින් චිත්‍රපටයක්ද මෙම කතා ඇසුරුකරගෙන
  Read More>>