“ටොරිංටන්හි මරණය සිදු වෙද්දි සියළුම CCTV අක්‍රීය වී තිබීම සැක සහිතයි” – තිස්ස

Tuesday, June 16, 2020 0 Comments

ටොරිංටන් හීදී සිදු වූයේ ඝාතනයක්ද මරණයක්ද යන්න තවමත් අපැහැදිලි බවත් මරණයට පත්වූ රජීව් ජයවීර මහතා දූෂණයට විරුද්ධව හඬ නැගූ අයෙක් බවත් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක මහතා පවසයි.

  Read More>>