ඇමරිකානු නිළධාරියා ගැන මාධ්‍ය විමසූ විට සම කැබිනට් ප්‍රකාශක පිළිතුරු දීම මඟහරී

Friday, June 12, 2020 0 Comments

පී.සී.ආර්. පක්ෂණය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඇමෙරිකානු තානාපති නිලධාරියෙකු රටට ඇතුළු වීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීමට ඇමෙරිකානු තානාපතිනිය කැඳවීම ආණ්ඩුව විසින් සිදුකළ යුතුව තිබියදී එවැනි කිසිදු ක්‍රියා මාර්ගයක් නොගන්නේ ආණ්ඩුව ඇමෙරිකාව බිය නිසාදැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී ඊයේ (11දා)
  Read More>>