සල්මන්ගෙ ගොවිපළේදී ජැකලින් ෆර්නැන්ඩස් දැක්වූ නර්තන

Friday, June 05, 2020 0 Comments

අගුලු දැමූ කාලයේ නිවාස වල වැඩිදෙනෙක් ස්වයං හුදෙකලා වී සිටි නමුත් සුපිරි බොලිවුඩ් නිළි ජැකලින් ෆර්නැන්ඩස් ගම්මානයක කාලය ගතකරමින් නිදහසේ සිටින්නට වාසනාවන්ත වූවාය. පල්වෙල් හි සල්මාන් ඛාන්ගේ ගොවිපොළේ ස්වයං හුදෙකලා වී  සිටි ජැක්ලින් සතා
  Read More>>