බොරැල්ල සිට පිටකොටුව දක්වා බස් ප්‍රමුඛතා මංතීරු නීතිය අද සිට ක්‍රියාත්මකයි

Monday, June 22, 2020 0 Comments

බොරැල්ල සිට පිටකොටුව දක්වා බස් ප්‍රමුඛතා මංතිරුව අද (22) දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව පොලිස් රථවාහන මුලස්ථානය පවසයි.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News