බොරැල්ල සිට පිටකොටුව දක්වා බස් ප්‍රමුඛතා මංතීරු නීතිය අද සිට ක්‍රියාත්මකයි

Monday, June 22, 2020 0 Comments

බොරැල්ල සිට පිටකොටුව දක්වා බස් ප්‍රමුඛතා මංතිරුව අද (22) දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව පොලිස් රථවාහන මුලස්ථානය පවසයි.

  Read More>>