කොරෝනා ව්‍යාප්තිය දැන් නාවික හමුදා කාරණාවක් වී ඇත්තේ කෙසේද?

Tuesday, June 09, 2020 0 Comments

මෙම සතිය වන විට වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයන්ගෙන් සියයට 60ක්ම නාවික හමුදා සබඳතාවයක් තිබෙන පුද්ගලයන්ය. තහවුරු කරන ලද මුල් නාවික හමුදා ආසාදිතයා අප්‍රියෙල් 22 දින වාර්තා විය. නිවාඩුවකට නිවස බලා ගොස් සිටි වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ නිලධාරියෙක්ට රෝග ලක්ෂණ පහළ වූ පසුව ඔහුව
  Read More>>