චන්ද්‍රිකා-මංගල වලව්වේදී හමුවුනේ කුමකටද?

Monday, June 15, 2020 0 Comments

න්ත්‍රී දේශපාලනයෙන් ඉවත්වන බවට ප්‍රකාශයක් කර සමගි බලවේගයේ අපේක්ෂකත්වයෙන් ඉවත් වූ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර මේ වනවිට අරඅඳින්නේ කුමකටද යන්න ගැන දේශපාලන ක්ෂෙත්‍රයේ කථාබහක් මතුව තිබේ. නිදහස් දිනයේ මහින්ද ශිරන්ති සමග
  Read More>>