සමගි ජන බලවේගයේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂකයෙකු අත්අඩංගුවට

Friday, June 19, 2020 0 Comments

පවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණයේ දී පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයට තරඟ වදින සමඟි ජන බලවේගයේ අපේක්ෂකයෙකු  අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

  Read More>>