මමත් නිල්මිනිත් වෙන් වෙනකන් මට විරහ ගීතයක රසක් හරියට දැනිලා තිබ්බේ නෑ

Friday, June 19, 2020 0 CommentsSome say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News