ප්‍රතිකාර කරද්දී මැරුණු කළු කොටියාගේ ගෙල පෙදෙසට බරපතළ ලෙස අනතුරු වී තිබුණා

Thursday, June 04, 2020 0 Comments

ල්ලතන්නිය, ලක්ෂපාන වලමලෙයි වත්තේ දී මද්දකට හසුවීමෙන් පසුව උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවණ සත්ත්ව රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී මියගිය කළු කොටියාගේ ගෙල පෙදෙස බරපතළ ලෙස අනතුරට ලක්ව තිබූ බව ඇත් අතුරු සෙවණ සත්ව රෝහල වෛද්‍යවරු පවසති.
 එම සතා මද්දට හසුවී පැය 12කට වැඩි කාලයක් සිටින්නට ඇතැයි පෙනෙන බවත් එම සිද්ධිය බැලීමට පැමිණ සිටි පිරිස් කෑකෝ ගැසීම් නිසා ඌ වරින් වර මද්ද පිටින්ම
  Read More>>